مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IDP

Integrated Data Processing

پردازش داده مجتمع
IDP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود