مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AFIPS

American Federation Of Information Processing Societies

فدراسیون انجمن‌های پردازش اطلاعات آمریکا
AFIPS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود