مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UTF

Unicode Transformation Format

UTF به معنی (فرمت تحول یونیکد) یک روش کدگذاری است که زیر مجموعه ای از استاندارد یونیکد به شمار میرود.
Unicode نام یک استاندارد است، که برای نمایش اطلاعات در کامپیوترها، یک الگوی واحد و یکپارچه ارایه میکند. در یونیکد، به هر حرف از حروف الفبای زبانهای مختلف، یک کد یکتا اختصاص داده می شود. این کد یکتا، را به روش های گوناگونی میتوان در کامپیوتر ذخیره کرد. به این روشها، کدگذاری یا Encoding میگویند.

این دو واژه، اغلب اوقات، به اشتباه به جای هم به کار برده میشوند.
UTF
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود