مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CCDP

Cisco Certified Design Professional

مدرک حرفه‌ای طراحی سیسکو
CCDP
ارسال نظر

ارسال نظر