مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DEC

Digital Equipment Corporation

یک سازنده بزرگ سیستم‌های مینی‌کامپیوتر.
DEC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود