مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APL

A Programming Language

APL مخفف عبارت (A Programming Language) و به‌معنای یک زبان برنامه‌نویسی بوده و آن یک زبان برنامه‌نویسی با ساختار محاسباتی و مشهور در کاربردهای حلّ مسائل می‌باشد.
در ساده‌ترین حالت کار ، APL توابع یک ماشین حساب باهوش را اجراء می‌کند. قدرت این زبان توسط تک اپراتورهای (عملگرهای) گسترده‌ای که به استفاده کننده اجازه انجام مستقیم محاسباتی نظیر معکوس کردن ماتریس یا حلّ معادلات خطّی را می‌دهد ، مشخص می‌شود.
APL
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود