مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TTF

True Type Font

TTF فايل هاي قلم (فونت) در ويندوز است.
TTF
ارسال نظر

ارسال نظر