مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASF

Advanced Systems Format

فرمت سيستم هاي پيشرفته (ASF) يك فرمت فايل قابل توسعه است كه در ابتدا براي ذخيره و پخش رشته هاي (streams) ديجيتال همزمان (synchronized) و همچنين انتقال آنها در شبكه هاي كامپيوتري، طراحي شد. ASF در بردارنده ي فرمتي براي محتواي مبتني بر صوت رسانه ي ويندوز (Windows Media Audio) و ويديو رسانه ويندوز (Windows Media Video) است. پسوند WMA يا WMV براي مشخص كردن يك فايل ASF استفاده مي شود به گونه اي كه اين فايل شامل محتويات كد شده توسط كد كننده (رمز گذار) هاي MWA و WMV مي باشد. فرمت SDK كه فرمت رسانه اي ويندوزمي باشد براي ايجاد و خواندن فايل هاي رسانه اي ويندوز استفاده مي شود و همچون فايل هاي ASF شامل انواع ديگر ديتاهاي فشرده شده يا از فشردگي خارج شده (uncompressed Data) نيز مي باشد.
ASF
ارسال نظر

ارسال نظر