مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FLV

Flash Video

FLV فرمت رایج از فایل های فلش تصویری برای پخش بر روی وب طراحی شده است.
FLV
ارسال نظر

ارسال نظر