مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OPC

OLE for Process Control

لینک کردن و کدهای جاسازی برای کنترل فرایند
OPC
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود