مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PIPE

Private IP Encapsulation

تبادل خصوصی اطلاعات با یکدیگر
PIPE
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود