لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 17:06
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف INES

International Nuclear Event Scale

مقیاس بین‌المللی حادثه هسته‌ای ( INES ) مقیاسی بین‌المللی برای توصیف سطح خطر یک حادثه هسته‌ای است که نخستین بار در سال ۱۹۹۰ توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه گردید.
این مقیاس از درجه صفر تا ۷ دسته بندی می‌شود که سطح ۷ نشان دهنده یک فاجعه بزرگ هسته‌ای مانند حادثه چرنوبیل یا فوکوشیما است.
INES