لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 22:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف IC

Inspiratory Capacity

ظرفیت دمی یا IC: حداکثر حجم هوایی است که می‌توان در انتهای یک بازدم معمولی وارد ریه‌ها کرد.
IC