لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 14:19
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه...
PPSSPP
مخفف عبارت PPSSPP
PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing ...
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب بر...
NOD1
مخفف عبارت NOD1
Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing ...
پروتئین شمارهٔ ۱ اُلیگومریزاسیون ح...