مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BP
مخفف عبارت BP
British Petroleum
این شرکت ادامه شرکت نفت ایران و انگلیس...
ORNL
مخفف عبارت ORNL
Oak Ridge National Laboratory
آزمایشگاه ملی اوک ریج یک مرکز علمی...
AMTS
مخفف عبارت AMTS
Advanced Mobile Telephone System
سیستم تلفنی همراه پیشرفته (با سیستم...
WIPO
مخفف عبارت WIPO
World Intellectual Property Organization
سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از ۱۶...
LPIC
مخفف عبارت LPIC
Linux Professional Institute Certification
LPIC در حال حاضر یکی از معتبرترین مدرک...
UNHRC
مخفف عبارت UNHRC
United Nations Human Rights Council
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از...
UNHCR
مخفف عبارت UNHCR
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (با...
PBS
مخفف عبارت PBS
Public Broadcasting Service
شبکه پی بی اس یکی از بزرگترین شبکه‌های...
DHS
مخفف عبارت DHS
Department of Homeland Security
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا...
NSTX
مخفف عبارت NSTX
National Spherical Torus Experiment
آزمایش ملی چنبره کروی مشهور به NSTX،...