مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

NCCAM
مخفف عبارت NCCAM
National Center for Complementary and Alternative Medicine
مرکز ملی پزشکی مکمل و جایگزین یکی از...
IMUSA
مخفف عبارت IMUSA
Independent Manchester United Supporters Association
انجمن مستقل هواداران باشگاه فوتبال...
نوپو
مخفف عبارت نوپو
نیروی ویژه پاد وحشت
نیروی ویژه پاد وحشت با نام اختصاری نوپو...
IBWM
مخفف عبارت IBWM
International Bureau of Weights and Measures
اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها،...
نت
مخفف عبارت نت
نگهداری و تعمیرات
مانند تمام مفاهیم موجود در علم و...
TBM
مخفف عبارت TBM
Tunnel Boring Machine
تونل سازی در جهان امروز یکی از مشاغل...
BSC
مخفف عبارت BSC
Binary Symmetric Channel
کانال دودویی متقارن(BSC) یک نوع کانال...
CG
مخفف عبارت CG
Computer Graphics
گرافیک رایانه‌ای یا گرافیک کامپیوتری...
API
مخفف عبارت API
Academic Performance Index
شاخص عملکرد تحصیلی. API یکی از اجزای...