لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 2 اسفند 1397 - 09:26
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FEMA
مخفف عبارت FEMA
Federal Emergency Management Agency
سازمان مدیریت بحران فدرال که به اخ...