لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 2 مهر 1397 - 23:40
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IAC
مخفف عبارت IAC
Institute for the African Child
کنفرانس کمیته بین آفریقایی در مورد...
IIS
مخفف عبارت IIS
Internet Information Services
سرور وبی است که ارائه دهنده آن شرک...
ITF
مخفف عبارت ITF
International Transport Workers Federation
انجمن بین المللی کارگران حمل و نقل
IAMU
مخفف عبارت IAMU
Interational Association Maritime University
اتحادیه بین المللی دانشگاه های دری...
OBIX
مخفف عبارت OBIX
Open Building Information Exchange
برنامه نویسی تبادل اطلاعات ساختمان...
BGP
مخفف عبارت BGP
Border Gateway Protocol
پروتکل دروازه‌ای مرزی یا بی‌جی‌پی ...
TOLIMO
مخفف عبارت TOLIMO
Test Of Language by the Iranian Measurement Organiza ...
تولیمو یک آزمون زبان انگلیسی است ک...
IKIA
مخفف عبارت IKIA
Imam Khomeini International Airport
فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)