لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 26 مهر 1398 - 17:51
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف اصطلاحات علمی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه های علمی، فیزیک، شیمی، فلسفه و...

اصطلاحات فیزیک

TPPA
مخفف عبارت TPPA
Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay
سنجش لختگی ذرات تارپیچ پالیدیوم (ا...
OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
ROC
مخفف عبارت ROC
Receiver Operating Characteristic
منحنی مشخصه عملکرد سیستم یا منحنی ...
MAC
مخفف عبارت MAC
Minimum Alveolar Concentration
حداقل غلظت آلوئولی یا به اختصار MA...
PERL
مخفف عبارت PERL
Practical Extraction and Report Language
Perl يکي از متداولترين زبانهاي اسک...
EPROM
مخفف عبارت EPROM
Erasable Programmable Read Only Memory
این نوع چیپ حافظه قابلیت پاک شدن و...
IPM
مخفف عبارت IPM
Institute for Studies in Theoretical Physics and Mat ...
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی یا IPM مر...