لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:38
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف پری

پروانه

پری که به شکل خودمانی تر مطرح می‌شود، مخفف اسم‌های پریا، پروین، پروانه، پریناز، پریسا و امثال آن... هست.
پری