لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:20
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ره

رحمة الله علیه

«رحمة الله علیه» به معنی: «رحمت خدا بر او باد» برای ادای احترام نسبت به اموات مسلمین و طلب آمرزش و مغفرت برای آنان ادا می‌شود. (ره) مخفف این عبارت می‌باشد.
ره