لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 03:50
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DP

Double Penetration

این عبارت در ارتباط جنسی به معنای ورود آلت تناسلی دو مرد به صورت همزمان در واژن و مقعد زن است.
DP