لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 16:35
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف RTL

Right To Left

به معنای راست به چپ است که در طراحی سایت برای سایت های راست چین استفاده میشود.
RTL