لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 12:49
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف نقاب

نجات قیام ایران بزرگ

محمدباقر بنی‌عامری، سرهنگ دوم بازنشسته ژاندارمری، طراح و فرمانده نظامی «عملیات نقاب» (مخفف «نجات قیام ایران بزرگ») یا «عملیات شاهرخی» که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی «کودتای نوژه» نامیده می‌شود.
نقاب