لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 5 فروردین 1398 - 21:59
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف NARA

National Archives and Records Administration

دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا، مرکز اسناد ملّی ایالات متحده آمریکا است.این دفتر یک بنیاد مستقل فدرالی در آمریکا است که ساختمان آن در واشینگتن دی‌سی قرار گرفته.
NARA