لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:33
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MOOD

Materials Object-Oriented Database

مواد پایگاه داده شی‌گرا
MOOD