مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FDA

Food and Drug Administration

اداره ی کل مواد غذایی و دارویی امریکا
FDA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود