لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 فروردین 1397 - 21:50

مخفف هسا

هواپیما سازی ایران


شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) از سال 1354 به وجود آمد.


فعالیت های این شرکت را می توان به سه دوره زمانی تقسیم نمود: دوره نخست از سال 1354 تا 1357، دوره دوم از سال 1362 تا 1368 و دوره سوم از سال 1368 به بعد.

در سال 1340 برای سازماندهی ناوگان هلیکوپتری کشور و با توجه به این مطلب که طیف وسیع هلیکوپترهای بل نیازهای کشور را تأمین می کرد، دو مرکز با همکاری شرکت بل در قالب شرکت پن ها (پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران) تشکیل شد. این دو مرکز عبارت بودند از مرکز کنترل موجودی ملی NICP و مرکز تعمیرات ملی (NMP). در سال 1353 یک مناقصه بین المللی برای ساخت هلیکوپتر در ایران برگزار گردید که از بین شرکت های و ستلند از بریتانیا، آگوستا از ایتالیا، سیکورسکی از آمریکا و ایروسپسیال از فرانسه، در نهایت بل تکسترون از امریکا، به علت پیشینه همکاری بل با ایران، برنده مناقصه شد.