مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ITNA

Information Technology News Association

سايت خبری فناوری اطلاعات
ITNA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود