مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MM/HR

MilliMeters Hour

میلی‌متر در ساعت
MM/HR
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود