مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AU

Aurum

طلا یا زَر با نشان شیمیایی Au نام یک عنصر است. طلا فلزی نرم و چگال و شکل‌پذیر به رنگ زرد روشن و براق است که در مجاورت هوا و آب زنگ نمی‌زند و تیره نمی‌شود. از نظر شیمیایی، طلا فلزی واسطه است که در گروه ۱۱ جدول تناوبی جای دارد و یکی از کم واکنش‌ترین عنصرهای جامد در شرایط استاندارد است. پس می‌توان این فلز را به صورت خالص در طبیعت به صورت دانه‌ای یا تکه‌ای در میان سنگ‌ها، کانی‌های بلوری شده و مواد ته نشینی آبرفتی پیدا کرد. همچنین در میان کانی‌ها به صورت ترکیبی با دیگر عنصرها به ویژه تلوریم دیده شده اما فراوان نیست. نماد شیمیایی این عنصر، Au از نام لاتین آن aurum به معنی «درخشش سپیده دم» گرفته شده‌است.
AU
ارسال نظر

نظرات کاربران

قاسم در 06 تیر 1401 گفته:
سلام.یک.ساعت آویز کوکی زنانه زردرنگ با یک سنگ یاقوت بنفش بزرگ که در ته آن نیز هست در بغل بدنه ساعت خیلی ریز نوشته. Au که خواستم بدونم یعنی چی؟

ارسال نظر