مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GGP

GPS Guidance Package

پکیج های راهنمایی مسیر برای سیستم GPS
GGP
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود