مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DVBS2

Digital Video Broadcasting - Second Generation

نسل دوم از DVB (پخش تصاویر دیجیتال توسط امواج)
DVBS2
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود