مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MA

Master of Arts

کارشناسی ارشد در رشته های علوم انسانی و هنر است که معادل فوق لیسانس خودمان در این رشته ها می باشد.
MA
ارسال نظر

ارسال نظر