مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALA

American Library Association

انجمن کتابخانه های آمریکا
ALA
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود