مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ASTRO

American Society for Therapeutic Radiology and Oncology

جامعه آنکولوژی و پرتوشناسی درمانی آمریکا تأسیس ۱۹۵۸، معروف به آسترو (ASTRO)، بزرگترین سازمان پرتودرمانی حرفه‌ای جهان است.

این انجمن در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۰۰۰۰ عضو داشت و مرکز آن در ویرجینیا قرار دارد.
ASTRO
ارسال نظر

ارسال نظر