مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MIBI

Methoxy Isobutyl Isonitrile

اسکن سستامیبی تکنیتیوم-۹۹ام (به انگلیسی: Technetium-99m Sestamibi scan) که گاهی به اختصار مخفف MIBI scan شناخته می‌شود، نوعی آزمایش در پزشکی هسته‌ای است. این آزمایش‌ها بخصوص در معاینات قلبی کاربرد دارند.

در این روش از لیگاند رادیوایزوتوپ تکنیتیوم ۹۹-ام با یک به اصطلاح MIBI استفاده می‌شود.

نواحی سکته قلبی، مواد تزریق شده فوق را جذب می‌کنند. همانند سینتیگرافی تالیم-۲۰۱، می‌توان از این ماده در آزمایش قلبی موسوم به exercise tolerance test استفاده نمود که کمک می‌کند نواحی خونی کم‌جریان به ماهیچه‌های قلبی مشخص شود.
MIBI
ارسال نظر

ارسال نظر