مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ALT

Alanine Transaminase

ALT همانند AST‌ يك انزيم محسوب ميشود كه در همان بافتهايي كه AST‌ وجود داد اين انزيم نيز حضور دارد و مقادير بالا ي اين انزيم مرتبط است با همان بيماري هاي كه در مورد AST بيان شد.
ALT
ارسال نظر

ارسال نظر