مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف CD-ROM

Compact Disc Read-Only Memory

سی‌دی-رام (CD-ROM) نوعی دیسک نوری از قبل به طبع رسیده است که داده‌هایی را در خود نگه می‌دارد. این واژه به معنی «حافظه دیسک نوری فقط خواندنی» است. رایانه‌ها تنها می‌توانند اطلاعات موجود در دیسک‌های نوری را بخوانند و نمی‌توانند هیچ گونه اطلاعاتی را بر روی آنها بنویسند. سی‌دی-رام‌ها رسانه محبوبی برای توزیع کردن نرم‌افزارهای رایانه، بازی‌های ویدیویی، برنامه‌های چندرسانه‌ای هستند، هرچند که می‌توان هر گونه اطلاعاتی را بر روی آنها ذخیره کرد (تا جایی که ظرفیت دیسک اجازه دهد). برخی از سی‌دی-رام‌ها که سی‌دی پیشرفته نام دارند، می‌توانند به شکل همزمان هم داده‌های رایانه‌ای را بر روی خود ذخیره کنند و هم حاوی صدا و صوت باشند. بخش مربوط به داده تنها بر روی رایانه قابل استفاده است و بخشی هم که حاوی صداها است توسط یک پخش‌کننده سی‌دی قابل استفاده است.
CD-ROM
ارسال نظر

ارسال نظر