مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UFC

مخفف عبارت UFC

Ultimate Fighting Championship
مبارزه قهرمانی نهایی یک سازمان برگزاری...
ASCII

مخفف عبارت ASCII

American Standard Code for Information Interchange
اَسکی یک ترتیب کاراکتری (Character...