مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NMWA

National Museum of Western Art

موزه ملی هنر غرب به اختصار NMWA نیز نامیده می‌شود یک موزهٔ هنری است که در پارک اوئنو در توکیو، پایتخت ژاپن واقع شده‌است. این موزه در سال ۱۹۵۹ میلادی تأسیس شده‌است و به هنر غرب اختصاص دارد.
NMWA
ارسال نظر

ارسال نظر