مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PAP

Private Access Provider

منظور از PAP ، تامين كننده ارتباطات خصوصي است . وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات به تعدادي از شركت هاي خصوصي مجوز داده است تا با استفاده از بستر ايجاد شده توسط شركت مخابرات به ايجاد شبكه ارتباطي پر سرعت براي كاربران بپردازند . به اين شركتها اصطلاحاً PAP گفته مي شود .
PAP
ارسال نظر

ارسال نظر