مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CONMEBOL

مخفف عبارت CONMEBOL

Confederación Sudamericana de Fútbol
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی معروف...