مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

CONMEBOL

مخفف عبارت CONMEBOL

Confederación Sudamericana de Fútbol
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی معروف...
CAFA

مخفف عبارت CAFA

Central Asian Football Association
فدراسیون فوتبال مرکز آسیا، فدراسیون...
CAF

مخفف عبارت CAF

Confederation of African Football
کنفدراسیون فوتبال آفریقا مدیریت‌کننده و...