مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

FIFA

مخفف عبارت FIFA

Federation Internationale de Football Association
فدراسیون بین‌المللی فوتبال معروف به...