مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف NEA

National Endowment for the Arts

پشتوانه ملی هنرهای آمریکا نام یک سازمان فدرال دولتی در آمریکا است.این سازمان در سال ۱۹۶۵ توسط کنگره آمریکا تاسیس شد و هدف از آن حمایت مالی و معنوی از پروژه‌های هنری در سطوح عالی است.
NEA
ارسال نظر

ارسال نظر