مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف IRN

Iran

عبارت IRN معمولا در پخش‌های زنده مسابقات ورزشی استفاده شده است که مخفف نام کشور ایران می‌باشد.
IRN
ارسال نظر

ارسال نظر