مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GP

GamePlay

GP یا Gameplay، تعامل با یک بازی رایانه‌ای از طریق قواعدش است، ارتباط بین بازیکن و بازی، رقابت کردن و مغلوب کردن آنها، طرح ریزی کردن و ارتباط بازیکن با آن. گیم پلی مجزا از گرافیک یا اجزای صدا است.
GP
ارسال نظر

ارسال نظر