مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DES

Data Encryption Standard

استاندارد رمزنگاري داده كه در دهه ي 70 ميلادي كاربرد داشت اما بدليل طول كوتاه كليد آن و پيشرفت هاي كامپيوتري استانداردهاي پيشرفته تري جايگزين آن شده اند.
DES
ارسال نظر

ارسال نظر