مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف F

Fahrenheit

فارنهایت (Fahrenheit) مقیاسی برای سنجش دما است که در ایالات متحده آمریکا کاربرد دارد. در درجه‌بندی فارنهایت مایع دماسنجی جیوه اختیار می‌شود. نقطه پایینی دمای مخلوط یخ و نشادر و حد بالای آن دمای بدن انسان سالم اختیار می‌شود و آن را عدد ۹۸٫۶ در نظر می‌گیرند و از صفر تا ۹۸٫۶ را به ۹۸٫۶ قسمت مساوی تقسیم می‌کنند و هر یک، یک درجه فارنهایت نامگذاری می‌شود. از مقیاس فارنهایت که هنوز هم در بعضی از کشورهای انگلیسی نیز استفاده می‌شود، در کارهای علمی استفاده نمی‌شود. بریتانیا در سال ۱۹۶۴ مقیاس سیلسیوس را برای استفاده‌های تجاری و نظامی پذیرفتند.
F
ارسال نظر

ارسال نظر